Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |4 HAI PHONG SAP CO NHA MAY CHE BIEN RAU CU QUA CONG NGHE CHAU AU CONG SUAT 100000 TANNAM

Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |4 HAI PHONG SAP CO NHA MAY CHE BIEN RAU CU QUA CONG NGHE CHAU AU CONG SUAT 100000 TANNAM|4 HAI PHONG SAP CO NHA MAY CHE BIEN RAU CU QUA CONG NGHE CHAU AU CONG SUAT 100000 TANNAM

4: Hải Phòng sắp có nhà máy chế biến rau củ quả công nghệ châu Âu, công suất 100.000 tấn/năm

09-07-2019
Hải Phòng sắp có nhà máy chế biến rau củ quả công nghệ châu Âu, công suất 100.000 tấn/năm